Мени Затвори

Цели

ЕКО-ИДНИНА има за цел:

Да се обезбеди програма за патека за подобрување на вештините за наставниците да ги зајакнат нивните клучни компетенции и нивните профили во справувањето со прашањата поврзани со животната средина и зелените, со користење на чепкање, иновативен пристап кон учењето кој се надоврзува на педагогијата заснована на испитување и ги искористува некои од најинтересните и мотивациони елементи на учење насочено кон ученикот, извонредно, лично учење. Тоа е пристап кој се карактеризира со активен ангажман со материјали и активност, намерност на дејствување и свесна желба да се научи како да се учи. Сето ова се наоѓа во активности толку едноставни (или толку сложени) како што се спојување или раздвојување на предмети или истражување на материјали за создавање оригинални артефакти.

Да се поддржат младите ученици (6-12) да истражуваат прашања за животната средина, да се вклучат во решавање проблеми и да развијат менталитет за одржливост и еко-одговорно граѓанство што ќе им овозможи да донесуваат информирани и одговорни одлуки во нивниот секојдневен живот, во и надвор од училиштето .