Мени Затвори

About

ECO-FUTURE е 24-месечно Партнерство за соработка во областа на училишното образование, чија цел е промовирање на просперитетна, поддржувачка шема за наставниците да ги едуцираат децата за циркуларната економија за да стимулираат позитивни придобивки на целото општество.

Идејата на проектот произлегува од размислувањето дека Ковид-19 му покажа на светот потребата да се преиспита и редизајнира како постапуваме. Неодамнешната криза со коронавирус донесе катастрофални човечки и економски последици, откривајќи ја изложеноста на нашиот систем на различни ризици. Бидејќи пандемијата нè принудува да го приспособиме нашиот секојдневен живот на начини што не би ги замислиле, таа исто така нè предизвикува да ги преиспитаме системите што ја поткрепуваат економијата.

Во овој контекст, „ЕКО-ИДНИНА“ има намера да промовира образовен пристап кој има за цел да ги развие учениците, училиштата и заедниците со вредности и мотивација да дејствуваат за одржливост - во нивните лични животи, во нивната заедница и на глобално ниво - сега и во иднината.