Valikko Sulje

Yhteistyökumppanimme

Havukosken koulu on ollut monikulttuurinen koulu alusta alkaen, vuodesta 1987 lähtien. Meillä on aina ollut oppilaita eri etnisistä taustoista. Useimmiten oppilaat integroituvat tavalliseen opetukseen, mutta tarjoamme myös valmistavaa opetusta niille, jotka ovat hiljattain saapuneet maahan ja joilla ei ole tarvittavaa kielitaitoa osallistua suomenkieliseen opetukseen. Tällä hetkellä oppilaita on 23 eri äidinkielellä ja 15 eri kansallisuudesta.

Toimintaamme kuuluvat: - Osallistuminen muutamiin puolalais-saksalaisiin tapaamisiin ja yhteistyö puolalais-saksalaisen yhteistyötoimiston "Jugendwerk" kanssa - Yhteistyö Saksan ja Kanadan suurlähetystön, Ranskan instituutin ja Goethe-instituutin kanssa - Ulkomaanmatkat Saksaan, Ranskaan, Liettuaan, risteilyt Välimerellä - Englannin kielen päivien järjestäminen Koulumme on avoin erilaisille kulttuurieroille. Oppilaat saivat mahdollisuuden osallistua "Värilliset lasit" -nimisiin työpajoihin, jotka olivat osa koulutusohjelmaa nimeltä "Youth for Understanding".

Mine Vaganti NGO on Sardiniassa vuonna 2009 perustettu voittoa tavoittelematon järjestö, jonka palvelut kattavat koulutuksen, hankesuunnittelun ja -kehityksen, temaattisen tutkimuksen, kansainvälisen liikkuvuuden ja konsultoinnin nuoriso-, aikuis-, koulutus- ja urheilualoilla. MVNGO:lla on kolme toimistoa Sassarissa, Olbiassa ja Tempio Pausaniassa, ja se vaikuttaa Pohjois-Sardiniassa ja ulottuu toiminnallisten sivutoimipisteidensä kautta monille muille alueille Italiassa, ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella.

MVNGO:n jäsenet työskentelevät erityisryhmissä luodakseen, kehittäessään ja toteuttaakseen kansainvälisiä tutkimus-, innovaatio- tai hyvien käytäntöjen vaihtohankkeita, jotka joskus saavuttavat kohderyhmän seminaarien ja/tai koulutuskurssien avulla. MVNGO:n työryhmissä työskentelevillä kouluttajilla/ohjaajilla (Salto akkreditoitu) on laaja kokemus ja he ovat halukkaita osallistumaan ehdotettujen hankkeiden toteuttamiseen. Organisaatioon kuuluu 10 kokoaikaista työntekijää, 15 työntekijää, jotka on palkattu tilapäisesti eri liikkuvuusohjelmien puitteissa, ja 70 ulkopuolista työntekijää, jotka on palkattu vuosi- tai hankekohtaisesti.

Koulu tarjoaa yhdeksänvuotista perusopetusta vammaisille oppilaille. Vuonna 2021 koulu muutettiin peruskouluksi, jossa on resurssikeskus, perusopetuslain muutosten mukaisesti. Koulu tarjoaa opetusta vammaisille oppilaille kolmessa osastossa. 41 vammaisen oppilaan opetus omassa koulussaan yksilöllisten ohjelmien mukaisesti, inkluusion toteuttaminen 31 alakoulussa 11 kunnassa tavallisiin kouluihin kirjoilla oleville vammaisille oppilaille, jotka saavat opetusta mukautetun opetussuunnitelman mukaisesti, jossa on ainutlaatuisia menetelmiä näille oppilaille koulumme tarjoaa opetusavustajia sekä hoitoa ja kuntoutusta vaikeasti vammaisille oppilaille, jotka saavat opetusta mukautetun ohjelman avulla. Oppilaita koulutetaan koulutuksen kehittämisviraston opetussuunnitelman mukaisesti, jossa määritellään kansalliset standardit perusopetuksen oppilaille.

ASDA on kansalaisyhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä käsittelevä valtiosta riippumaton voittoa tavoittelematon järjestö, joka edistää pääasiassa yhtäläisiä mahdollisuuksia ja hyviä suhteita eri roturyhmien välillä. Järjestö on perustettu vuonna 1995, mutta rekisteröity vuonna 2000 Helsingissä. Järjestön tehtävänä on tarjota nuorille ohjausta, terveyttä, sosiaalista, kasvatuksellista, ammatillista ja luonteen kehitystä suunnitelmallisella toiminnalla, kuten lyhyillä ja pitkillä kursseilla, kotitehtävien tukemisella, retkillä, liikunnalla, koulutuksilla, seminaareilla ja yhteistyön kehittämisellä alikehittyneiden maiden kanssa. Tarkoituksena on tarjota turvallinen ja jäsennelty ympäristö, jossa kaikki nuoret voivat olla tekemisissä ikätovereidensa kanssa. Järjestö huolehtii kaikista sukupolvista sukupuoleen, ikään tai etniseen taustaan katsomatta. Se edistää pääasiassa nuorten moninaisuutta ja ymmärrystä siitä, että nuoret etsivät luonnostaan jännitystä, ystävyyttä ja tukea, nuorten voimaannuttamista koulutuksen ja työllisyyden avulla sekä moninaisuuden edistämistä kulttuurin ja uuden median avulla. ASDA ry on avoin järjestö, jossa on yli 500 jäsentä eri etnisistä taustoista, myös kantasuomalaisia.